ТОБО ГРУП

Жилищна сграда "Томбо"
кв. Манастирски Ливади, ул. 413

ТОБО ГРУП, София 1408, ул. Нишава 99
Телефон: +359 2 808 05 30; Факс: +359 2 808 05 41
e-mail: office@tobo-bg.com

Ръководител продажби: Галин Пеев

Телефон: 02 80 80 530

Мобилен: 0887 512 317

e-mail: g.peev@tobo-bg.com


ТОБО ГРУП е специализирана в проучване, проектиране, процедиране, финансиране, изпълнение, въвеждане в експлоатация и опериране на инвестиционни проекти в областта на жилищното, административното и промишленото строителство.