ТОБО ГРУП

Жилищна сграда "Томбо"
кв. Манастирски Ливади, ул. 413

ТОБО ГРУП, София 1408, ул. Нишава 99
Телефон: +359 2 808 05 30; Факс: +359 2 808 05 41
e-mail: office@tobo-bg.com

Начини на плащане

Вариант I

 1. 25% - аванс, в седем дневен срок от подписване на Предварителния договор, като капаро;
 2. 10% - при завършване на плоча кота ± 0.00;
 3. 15% - при завършване на трета плоча;
 4. 15% - при завършване на покрив-бетон /Акт 14/;
 5. 5% - при изпълнение на 50% от инсталациите;
 6. 5% - при изпълнение на 50% от мазилките;
 7. 15% - при монтаж на дограмата;
 8. 5% - при подписването на Акт 15 за сградата;
 9. 5% - при издаване на разрешение за ползванe;

Вариант II

 1. 20% - аванс, в седем дневен срок от подписване на Предварителния договор, като капаро;
 2. 60% - при завършване на покрив-бетон /Акт 14/;
 3. 20% - при издаване на разрешение за ползванe;

Вариант III

 1. 20% - аванс, в седем дневен срок от подписване на Предварителния договор, като капаро;
 2. 50% - при завършване на покрив-бетон /Акт 14/;
 3. 25% - при монтаж на дограмата;
 4. 5% - при издаване на разрешение за ползванe;

ТОБО ГРУП е специализирана в проучване, проектиране, процедиране, финансиране, изпълнение, въвеждане в експлоатация и опериране на инвестиционни проекти в областта на жилищното, административното и промишленото строителство.